TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 04 JUNE 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 04 ஜூன் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 04 JULY 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 04 JUNE 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 04 ஜூன் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. The classroom-to-home teaching setup ‘Mobile Masterjee’ has been launched by which of these institutes?

 வீட்டில் கற்பித்தல் அமைப்பான ‘மொபைல் மாஸ்டர்ஜி’ எந்த நிறுவனத்தால் தொடங்கப்பட்டது?

 1. IIT Hyderabad/IIT ஹைதராபாத்
 2. IIT Delhi/IIT டெல்லி
 3. IIT Madras/IIT மெட்ராஸ்
 4. IIT Kanpur/IIT கான்பூர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

 2. Who has been sworn in as the new Prime Minister of France?

பிரான்சின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றவர் யார்?

 1. Roselyne Bachelot/ரோஸ்லின் பேச்லோட்
 2. Raymond Soubie/ரேமண்ட் சூபி
 3. Jean Castex/ஜீன் காஸ்டெக்ஸ்
 4. Olivier Véran/ஆலிவர் வாரன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION C

 3. The Government of India has declared which state as a “disturbed area” for a further period of six months i.e. till the end of December.

மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு அதாவது டிசம்பர் இறுதி வரை எந்த மாநிலத்தை “தொந்தரவு செய்யப்பட்ட பகுதி” என்று இந்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.

 1. Nagaland/நாகலாந்து
 2. Rajasthan/ராஜஸ்தான்
 3. Tamil Nadu/தமிழ்நாடு
 4. Kerala/கேரளா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION A

 4. Which of the following institutes has launched the World’s first online BSc degree course in Programming and Data Science?

புரோகிராமிங் மற்றும் டேட்டா சயின்ஸில் உலகின் முதல் ஆன்லைன் பிஎஸ்சி பட்டப்படிப்பை பின்வரும் நிறுவனங்களில் தொடங்கியது எது?

 1. IIM Ahmedabad/IIM அகமதாபாத்
 2. MDI Gurgaon/MDI குர்கான்
 3. NIT Jalandhar/NIT ஜலந்தர்
 4. IIT Madras/IIT மெட்ராஸ்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

 5. A newsletter named “Matsya Sampada” has been launched recently. It is published by which department?

“மத்ஸ்ய சம்பதா” என்ற செய்திமடல் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இது எந்த துறையால் வெளியிடப்படுகிறது?

 1. Department of Fisheries/மீன்வளத் துறை
 2. Department of Chemicals and Fertilizers/இரசாயனங்கள் மற்றும் உரங்கள் துறை
 3. Department of Commerce and Industry/வணிக மற்றும் கைத்தொழில் துறை
 4. Department of Agriculture/வேளாண்மைத் துறை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION A

 6. Special Liquidity Scheme of how much amount has been launched by the Govt. of India for non-bank lenders?

வங்கி அல்லாத கடன் வழங்குபவர்களுக்காக இந்திய அரசு எவ்வளவு தொகையை பணப்புழக்க திட்டத்தின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

 1. Rs 20,000 Cr/20,000 கோடி
 2. Rs 10,000 Cr/10,000 கோடி
 3. Rs 40,000 Cr/40,000 கோடி
 4. Rs 30,000 Cr/30,000 கோடி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

 7. President Ram Nath Kovind laid the foundation stone for Ambedkar Memorial and Cultural Centre in _________________.

ஜனாதிபதி ராம் நாத் கோவிந்த் _________________ இல் அம்பேத்கர் நினைவு மற்றும் கலாச்சார மையத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.

 1. Indore/இந்தூர்
 2. Agra/ஆக்ரா
 3. Gurugram/குருகிராம்
 4. Lucknow/லக்னோ
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

 8. Which of the following species has recently named ‘Icius Tukarami’?

பின்வருவனவற்றில் எது ‘ஐசியஸ் துக்காரமி’ என்று சமீபத்தில் பெயரிடப்பட்டது?

 1. Rat/எலி
 2. Snake/பாம்பு
 3. Lizard/பள்ளி
 4. Spider/சிலந்தி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

 9. Which of the following countries chair the 7th edition of the Indian Ocean Naval Symposium?

இந்தியப் பெருங்கடல் கடற்படை சிம்போசியத்தின் 7 வது பதிப்பின் பின்வரும் நாட்டுத் தலைவர் யார்?

 1. Italy/இத்தாலி
 2. France/பிரான்ஸ்
 3. India/இந்தியா
 4. USA/அமெரிக்கா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION B

 10. Name the flag-bearer of the Indian contingent in the Tokyo Paralympics.

டோக்கியோ பாராலிம்பிக்கில் இந்தியா சார்பாக கொடி ஏந்தியவரின் பெயர்?

 1. Tarundeep Rai/தருந்தீப் ராய்
 2. KT Irfan/KT இர்பான்
 3. Vikas Krishan/விகாஸ் கிரிஷன்
 4. MariyappanThangavelu/மாரியப்பன் தங்கவேலு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *