TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 13 JUNE 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 13 JULY 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 13 JUNE 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 13 ஜூன் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. What is the theme of World Population Day 2020?

2020 உலக மக்கள் தொகை தினத்தின் தீம் என்ன?

 1. Family Planning is a Human Right/குடும்பக் கட்டுப்பாடு என்பது மனித உரிமை
 2. Empowering People, Developing Nations/மக்களை மேம்படுத்துதல், வளரும் நாடுகள்
 3. How to safeguard the health and rights of women and girls now/இப்போது பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளின் உடல்நலம் மற்றும் உரிமைகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது
 4. Investing in teenage girls/டீனேஜ் பெண்கள் முதலீடு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION C

2. Who has been elected as the new president of Hockey India?

ஹாக்கி இந்தியாவின் புதிய ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார்?

 1. Gyanendro Ningombam/கியானேந்திர நிங்கோம்பம்
 2. Mushtaque Ahmad/முஷ்டாக் அகமது
 3. Narinder Dhruv Batra/நரிந்தர் துருவ் பாத்ரா
 4. Rajinder Singh/ராஜீந்தர் சிங்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION A

3. Which portal has been launched by the union government to help skilled people find sustainable livelihood opportunities?

திறமையானவர்களுக்கு நிலையான வாழ்வாதார வாய்ப்புகளைக் கண்டறிவதற்கு எந்த போர்ட்டலை யூனியன் அரசு தொடங்கியுள்ளது.

 1. GODEES
 2. ASEEM
 3. KIPOLE
 4. MINEEP
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION A

4. Where is Asia’s largest Mega Solar Power Project been launched by PM Narendra Modi?

பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்ட ஆசியாவின் மிகப்பெரிய மெகா சூரிய மின் திட்டம் எங்கே உள்ளது?

 1. Tamil Nadu
 2. Bihar
 3. West Bengal
 4. Madhya Pradesh
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

5. Who has been appointed as the Acting Director of the prestigious National Institute of Food and Agriculture (NIFA), USA?

அமெரிக்காவின் மதிப்புமிக்க தேசிய உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவனத்தின் (நிஃபா) செயல் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

 1. Amit Deswal/அமித் தேஸ்வால்
 2. Parag Chitnis/பராக் சிட்னிஸ்
 3. Chirag Pathak/சிராக் பதக்
 4. Manoj Gaba/மனோஜ் காபா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION B

6. Which short term health insurance policy has been allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to be launched by 30 general and health insurers in India?

இந்தியாவின் காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (ஐஆர்டிஐஐ) இந்தியாவில் உள்ள 30 பொது மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டாளர்களால் தொடங்க எந்த குறுகிய கால சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கையை அனுமதித்துள்ளது?

 1. Corona Swachch
 2. Corona Raksha
 3. Corona Swasth
 4. Corona Kavach
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION D

7. Who has been again chosen as the Prime Minister of Singapore?

சிங்கப்பூர் பிரதமராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் யார்?

 1. Goh Chok Tong/கோ சோக் டோங்
 2. Lee Kuan Yew/லீ குவான் யூ
 3. Lee Hsien Loong/லீ ஹ்சியன் லூங்
 4. Teo Chee Hean/டீயோ சீ ஹீன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION C

8. Which state has signed an agreement with e-commerce marketplace Flipkart to promote its local art, craft and handloom through the marketplace?

ஈ-காமர்ஸ் சந்தையான பிளிப்கார்ட்டுடன் அதன் உள்ளூர் கலை, கைவினை மற்றும் கைத்தறி ஆகியவற்றை சந்தை மூலம் ஊக்குவிக்க எந்த மாநிலம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது?

 1. Karnataka/கர்நாடகா
 2. Maharashtra/மகாராஷ்டிரா
 3. Odisha/ஒடிசா
 4. Haryana/ஹரியானா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION A

9. According to World Meteorological Organization (WMO), how much could be the rise in average global temperature in the next five years?

உலக வானிலை அமைப்பு (WMO) படி, அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சராசரி உலக வெப்பநிலை எவ்வளவு உயரும்?

 1. 2.5o Celsius
 2. 1.9o Celsius
 3. 1.5o Celsius
 4. 1.3o Celsius
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION C

10. Where is the HQ of Hockey India located?

ஹாக்கி இந்தியாவின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது?

 1. Ghaziabad/காஜியாபாத்
 2. Jaipur/ஜெய்ப்பூர்
 3. New Delhi/டெல்லி
 4. Jalandhar/ஜலந்தர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER
OPTION C

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *