TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 15 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 15 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 15 OCTOBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 15 ஆக்டோபர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. The Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI) is published by which entity?

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் நாட்டின் கவர்ச்சி குறியீடு (RECAI) எந்த நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது?

 1. Amnesty International/சர்வதேச மன்னிப்புச் சபை
 2. KPMG
 3. Ernst & Young (EY)/எர்ன்ஸ்ட் & யங் (EY)
 4. PwC
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

2. What is the theme of the International E-Waste Day (IEWD) in 2021?

2021 ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச மின்-கழிவு தினத்தின் (IEWD) கருப்பொருள் என்ன?

 1. Consumer is the key to Circular Economy/நுகர்வோர் பொருளாதாரத்தின் திறவுகோல்!
 2. Education/கல்வி
 3. Time of Recycle/மறுசுழற்சி நேரம்
 4. Understand Your E-Waste/உங்கள் மின் கழிவுகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

3. The financial inclusion campaign named ‘6S Campaign’ has been launched by which bank?

6 எஸ் பிரச்சாரம்’ என்ற பெயரில் நிதி சேர்க்கும் பிரச்சாரம் எந்த வங்கியால் தொடங்கப்பட்டது?

 1. Canara Bank/கனரா வங்கி
 2. Bank of Baroda/பரோடா வங்கி
 3. Punjab National Bank/பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி
 4. State Bank of India/பாரத ஸ்டேட் வங்கி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

4. Which is the first city in India to use ropeway services in public transportation?

பொது போக்குவரத்தில் ரோப்வே சேவைகளைப் பயன்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் நகரம் எது?

 1. Shimla/சிம்லா
 2. Coimbatore/கோயம்புத்தூர்
 3. Dehradun/டேராடூன்
 4. Varanadi/வாரணாதி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

5. Which ministry has launched the scheme of ‘Good Samaritan’?

எந்த அமைச்சகம் ‘நல்ல சமாரியன்’ திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

 1. Ministry of Finance/நிதி அமைச்சகம்
 2. Ministry of Road Transport and Highways/சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை அமைச்சகம்
 3. Ministry of Environment, Forest and Climate Change/சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் காலநிலை மாற்றம் அமைச்சகம்
 4. Ministry of Health and Family Welfare/சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

6. World Students’ Day is observed every on which day?

உலக மாணவர்கள் தினம் ஒவ்வொரு நாளிலும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

 1. 13 October/அக்டோபர் 13
 2. 14 October/அக்டோபர் 14
 3. 15 October/அக்டோபர் 15
 4. 12 October/அக்டோபர் 12
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

7. Exercise Yudh Abhyas 2021 is the 17th edition of the Joint Military Training Exercise between the Indian Army and ________

உடற்பயிற்சி யுத் அபியாஸ் 2021 என்பது இந்திய இராணுவத்திற்கும் ________ க்கும் இடையிலான கூட்டு இராணுவ பயிற்சிப் பயிற்சியின் 17 வது பதிப்பாகும்.

 1. United States/அமெரிக்கா
 2. Singapore/சிங்கப்பூர்
 3. Nepal/நேபாளம்
 4. Sri Lanka/இலங்கை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

8. Which company has won the bid to acquire Air India?

ஏர் இந்தியாவை வாங்கும் முயற்சியில் எந்த நிறுவனம் வெற்றி பெற்றது?

 1. Mahindra Group/மஹிந்திரா குழு
 2. Adani Group/அதானி குழு
 3. Larsen and Toubro/லார்சன் மற்றும் டூப்ரோ
 4. Tata Sons/டாடா சன்ஸ்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

9. Who is the winner of the 2021 C K Prahlad award for Global Business Sustainability Leadership?

உலகளாவிய வணிக நிலைத்தன்மைக்கான 2021 சி கே பிரஹ்லாத் விருதை வென்றவர் யார்?

 1. Google Team/கூகுள் குழு
 2. Microsoft Team/மைக்ரோசாப்ட் குழு
 3. Facebook Team/பேஸ்புக் குழு
 4. Apple Team/ஆப்பிள் குழு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

10. The mobile App Fishwaale is launched by which state as India’s first e-fish market?

மொபைல் ஆப் ஃபிஷ்வாலே இந்தியாவின் முதல் இ-மீன் சந்தையாக எந்த மாநிலத்தால் தொடங்கப்பட்டது?

 1. Assam/அஸ்ஸாம்
 2. Maharashtra/மகாராஷ்டிரா
 3. Kerala/கேரளா
 4. Nagaland/நாகலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *