TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 18 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 18 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 18 AUGUST 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 18 ஆகஸ்ட் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. Which state’s Chief Minister has announced Smart Health Cards for 3.5 crore people?

3.5 கோடி மக்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஹெல்த் கார்டுகளை எந்த மாநில முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்?

 1. Odisha/ஒடிசா
 2. Jharkhand/ஜார்க்கண்ட்
 3. Bihar/பீஹார்
 4. West Bengal/மேற்கு வங்காளம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

2. Which city’s Zila panchayat has passed a proposal to rename the city as Harigarh?

எந்த நகரத்தின் ஜில்லா பஞ்சாயத்து நகரை ஹரிகார் என மறுபெயரிடுப்பட்டுள்ளது?

 1. Lucknow/லக்னோ
 2. Agra/ஆக்ரா
 3. Aligarh/அலிகார்
 4. Bareilly/பரெய்லி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

3. Who has declared himself as the caretaker president of Afghanistan?

ஆப்கானிஸ்தானின் தற்காலிக ஜனாதிபதியாக தன்னை அறிவித்தவர் யார்?

 1. Hamid Karzai/ஹமீத் கர்சாய்
 2. Sarwar Danish/சர்வர் டேனிஷ்
 3. Amrullah Saleh/அம்ருல்லா சலே
 4. Abdullah Abdullah/அப்துல்லா அப்துல்லா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 17 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 17 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 17 AUGUST 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 17 ஆகஸ்ட் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE END…

0 comments

4. Which state has become the third one to present a separate agricultural budget?

தனி விவசாய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் மூன்றாவது மாநிலம் எது?

 1. Kerala/கேரளா
 2. Telangana/தெலுங்கானா
 3. Madhya Pradesh/மத்திய பிரதேஷ்
 4. Tamil Nadu/தமிழ்நாடு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

5. Name the Indian chess player who has won the 2021 Spilimbergo Open chess tournament

2021 ஸ்பிலிம்பெர்கோ ஓபன் செஸ் போட்டியில் வென்ற இந்திய சதுரங்க வீரரின் பெயர்?

 1. Nihal Sarin/நிஹால் சரின்
 2. Anurag Mhamal/அனுராக் மமால்
 3. Raunak Sadhwani/ரவுனக் சத்வானி
 4. Gukesh D/குகேஷ் டி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

6. The bilateral navy exercise named ‘Exercise Konkan 2021’ was held between the Indian Navy and the Navy of which country recently?

கொங்கன் 2021 உடற்பயிற்சி’ என்ற பெயரில் இருதரப்பு கடற்படை பயிற்சி சமீபத்தில் எந்த நாட்டின் இந்திய கடற்படை மற்றும் கடற்படைக்கு இடையே நடைபெற்றது?

 1. USA/அமெரிக்கா
 2. Britain/பிரிட்டன்
 3. Germany/ஜெர்மனி
 4. Singapore/சிங்கப்பூர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 16 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 16 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 16 AUGUST 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 16 ஆகஸ்ட் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE END…

0 comments

7. How many parameters are there in the Financial Inclusion Index (FI-Index) of RBI?

ரிசர்வ் வங்கியின் நிதி சேர்க்கை குறியீட்டில் (FI-Index) எத்தனை அளவுருக்கள் உள்ளன?

 1. 5
 2. 3
 3. 7
 4. 4
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

8. Who among the following has awarded Ashok Chakra in Gallantry awards 2021?

 1. Vikas Khatri/விகாஸ் காத்ரி
 2. Ashutosh Kumar/அசுதோஷ் குமார்
 3. Neeraj Ahlawat/நீரஜ் அஹ்லாவத்
 4. Babu Ram/பாபு ராம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

9. Name the following, who has been awarded Kirti Chakra in Gallantry awards 2021.

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கேலன்ட்ரி விருதுகளில் கீர்த்தி சக்ரா விருதை பெற்றவர்?

 1. Altaf Hussain Bhat/அல்தாஃப் ஹுசைன் பட்
 2. Perminder Antil/பெர்மிண்டர் ஆன்டில்
 3. Chitesh Kumar/சித்தேஷ் குமார்
 4. Manjinder Singh/மஞ்சிந்தர் சிங்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 15 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 15 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 15 AUGUST 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 15 ஆகஸ்ட் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE…

0 comments

10. Greater Adjutant storks (Garuda)’ are listed under which schedule of the Indian Wild Life (Protection) Act, 1972?

பெரிய காட்டு நாரைகள் (கருடா) ’இந்திய வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 இன் எந்த அட்டவணையின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது?

 1. Schedule I/அட்டவணை I
 2. Schedule II/அட்டவணை II
 3. Schedule III/அட்டவணை III
 4. Schedule IV/அட்டவணை IV
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *