TNPSC Daily Current Affairs : 19th December 2021

TNPSC Daily Current Affairs : 19th December 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 19th DECEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 19th டிசம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ALONG WITH EXPLANATIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. Which state has launched the Sports Action toward Harnessing Aspiration of Youth (SAHAY) scheme?

இளைஞர்களின் ஆவல் (SAHAY) திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான விளையாட்டு நடவடிக்கையை எந்த மாநிலம் தொடங்கியுள்ளது?

 1. West Bengal/மேற்கு வங்காளம்
 2. Jharkhand/ஜார்க்கண்ட்
 3. Karnataka/கர்நாடகம்
 4. Chhattisgarh/சட்டீஸ்கர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:B

Explanation:

Jharkhand CM launched Sports Action toward Harnessing Aspiration of Youth (SAHAY) scheme for maoist-hit areas.

விளக்கம்:

ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் மாவோயிஸ்டுகளால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இளைஞர்களின் ஆவல் (சஹய்) திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான விளையாட்டு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கினார்.

2. Who has received the Global Entrepreneur of the Year Award- Business Transformation from The Indus Entrepreneurs (TiE)?

The Indus Entrepreneurs (TiE) நிறுவனத்திடமிருந்து இந்த ஆண்டின் உலகளாவிய தொழில்முனைவோர் விருதை பெற்றவர் யார்?

 1. Himanshu Kapania/ஹிமான்ஷு கபானியா
 2. Shyam Srinivasan/ஷியாம் சீனிவாசன்
 3. Kumar Mangalam Birla/குமார் மங்கலம் பிர்லா
 4. Atanu Kumar Das/அதானு குமார் தாஸ்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:C

Explanation:

Kumar Mangalam Birla receives the Global Entrepreneur of the Year Award from The Indus Entrepreneurs (TiE).

விளக்கம்:

குமார் மங்கலம் பிர்லா, The Indus Entrepreneurs (TiE) நிறுவனத்திடமிருந்து இந்த ஆண்டின் உலகளாவிய தொழில்முனைவோர் விருதைப் பெறுகிறார்.

3. Who is the author of the book titled ‘Rewinding of First 25 years of Ministry of Electronics and Information Technology?

மின்சாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் முதல் 25 ஆண்டுகளின் ரீவைண்டிங்’ என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்?

 1. Salil Parekh/சலில் பரேக்
 2. Abhay Kumar/அபய் குமார்
 3. Sashidhar Jagdishan/சஷிதர் ஜகதீஷன்
 4. S S Oberoi/எஸ் எஸ் ஓபராய்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

The book titled ‘Rewinding of First 25 years of Ministry of Electronics and Information Technology was authored by S S Oberoi, the former adviser at the Ministry of Electronics and Information Technology.

விளக்கம்:

மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் முன்னாள் ஆலோசகர் எஸ்.எஸ்.ஓபராய் எழுதிய புத்தகம், ‘மின்சாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் முதல் 25 ஆண்டுகளின் ரீவைண்டிங்’

4. According to the reports of the data analytics company YouGov, who among the following personalities are listed the world’s most admired men?

தரவு பகுப்பாய்வு நிறுவனமான YouGov இன் அறிக்கையின்படி, பின்வரும் ஆளுமைகளில் உலகின் மிகவும் போற்றப்படும் மனிதர்கள் யார்?

 1. Cristiano Ronaldo/கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
 2. Jackie Chan/ஜாக்கி சான்
 3. Elon Musk/எலோன் மஸ்க்
 4. Barack Obama/பராக் ஒபாமா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

Barack Obama has ranked 1st on the list of the world’s top 20 most admired men, in a survey carried out by data analytics company YouGov.

விளக்கம்:

டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நிறுவனமான YouGov நடத்திய ஆய்வில், உலகின் மிகவும் போற்றப்படும் முதல் 20 ஆண்களின் பட்டியலில் பராக் ஒபாமா 1வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

5. What is the theme of International Migrants Day 2021?

சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோர் தினம் 2021 இன் தீம் என்ன?

 1. Reimagining Human Mobility/மனித இயக்கத்தை மறுவடிவமைத்தல்
 2. Harnessing the potential of human mobility/மனித இயக்கத்தின் திறனைப் பயன்படுத்துதல்
 3. #WeTogether/நாம் ஒன்றாக
 4. Migrants and Refugees Challenge Us/புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகள் எங்களுக்கு சவால் விடுகின்றனர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:B

Explanation:

The theme of International Migrants Day 2021 is Harnessing the potential of human mobility.

விளக்கம்:

2021 ஆம் ஆண்டின் சர்வதேச புலம்பெயர்ந்தோர் தினத்தின் கருப்பொருள் மனித நடமாட்டத்தின் திறனைப் பயன்படுத்துவதாகும்.

6. Every year, ________ is observed as the Minorities Rights Day to uphold the right to freedom and equal opportunities for the ethnic minorities in India.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், இந்தியாவில் சிறுபான்மையினருக்கு சுதந்திரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகளுக்கான உரிமையை நிலைநிறுத்த சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தினமாக ________ அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 1. December 12th/டிசம்பர் 12
 2. December 13th/டிசம்பர் 13
 3. December 14th/டிசம்பர் 14
 4. December 18th/டிசம்பர் 18
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

Every year, December 18 is observed as the Minorities Rights Day to uphold the right to freedom and equal opportunities for the ethnic minorities in India

விளக்கம்:

ஒவ்வொரு ஆண்டும், டிசம்பர் 18 சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் தினமாக இந்தியாவில் சிறுபான்மையினருக்கு சுதந்திரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகளை நிலைநிறுத்துகிறது.

7. World Arabic Language Day is observed globally on _________ every year.

உலக அரபு மொழி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் _________ அன்று உலகளவில் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

 1. December 12th/டிசம்பர் 12
 2. December 13th/டிசம்பர் 13
 3. December 14th/டிசம்பர் 14
 4. December 18th/டிசம்பர் 18
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

World Arabic Language Day is observed globally on 18th December every year. The Arabic language is one of the pillars of the cultural diversity of mankind.

விளக்கம்:

உலக அரபு மொழி தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 18 அன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது. அரபு மொழி மனித இனத்தின் கலாச்சார பன்முகத்தன்மையின் தூண்களில் ஒன்றாகும்.

8. What is the rank of PM Narendra Modi in the world’s top 20 most admired men, by data analytics company YouGov?

டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நிறுவனமான YouGov வழங்கும் உலகின் மிகவும் போற்றப்படும் முதல் 20 ஆண்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ரேங்க் என்ன?

 1. 16th
 2. 8th
 3. 10th
 4. 9th
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:B

Explanation:

Prime Minister Narendra Modi has ranked 8th on the list of the world’s top 20 most admired men, in a survey carried out by data analytics company YouGov.

விளக்கம்:

டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் நிறுவனமான YouGov நடத்திய ஆய்வில், உலகின் மிகவும் போற்றப்படும் முதல் 20 ஆண்களின் பட்டியலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 8வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

9. A penalty of _______ has been imposed on Punjab National Bank (PNB) by the Reserve Bank of India (RBI)

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கிக்கு (PNB) _______ அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 1. Rs 1.8 crores
 2. Rs 1.7 crores
 3. Rs 1.6 crores
 4. Rs 1.5 crores
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:A

Explanation:

A penalty of Rs 1.8 crores has been imposed on Punjab National Bank (PNB) by the Reserve Bank of India

விளக்கம்:

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கிக்கு (பிஎன்பி) இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ரூ.1.8 கோடி அபராதம் விதித்துள்ளது.

10. Who has become the first Indian male shuttler to win silver at BWF World Championships?

BWF உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்திய ஆண் ஷட்லர் யார்?

 1. Kidambi Srikanth/கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த்
 2. Lakshya Sen/லக்ஷ்யா சென்
 3. HS Prannoy/HS பிரணாய்
 4. Sai Praneeth/சாய் பிரனீத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:A

Explanation:

Kidambi Srikanth became the first Indian male shuttler to win silver at the BWF World Championships

விளக்கம்:

கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் BWF உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் வெள்ளி வென்ற முதல் இந்திய ஆண் ஷட்லர் ஆனார்.

FOR PREVIOUS YEAR QUESTIONS QUIZ – CLICK HERE

DOWNLOAD SAMACHEER BOOKS PDF – CLICK HERE

DAILY CURRENT AFFAIRS WITH PDF – CLICK HERE

DOWNLOAD OUR MOBILE APP FOR FREE TEST BATCH

ANDROID: CLICK HERE                 IOS: CLICK HERE

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *