TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 25 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 25 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 25 AUGUST 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 25 ஆகஸ்ட் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. New Delhi is the 48th safe city in the world as per the Safe Cities Index 2021. The index is released by which organisation?

பாதுகாப்பான நகரங்கள் அட்டவணை 2021 இன் படி புதுதில்லி உலகின் 48 வது பாதுகாப்பான நகரமாகும், இந்த குறியீடு எந்த நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டது?

 1. International Monetary Fund/சர்வதேச நாணய நிதியம்
 2. Economist Intelligence Unit/பொருளாதார நிபுணர் புலனாய்வு பிரிவு
 3. Transparency International/வெளிப்படைத்தன்மை சர்வதேசம்
 4. World Economic Forum/உலக பொருளாதார மன்றம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

2. Name of E-Comic cum Activity Book launched by the government on accessibility-related issues for Divyangs?

திவ்யாங்குகளுக்கான அணுகல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட மின்-காமிக் கம் செயல்பாட்டு புத்தகத்தின் பெயர்?

 1. Pari -The Accessibility Warrior/பரி -அணுகக்கூடிய வாரியர்
 2. Pihu -The Accessibility Warrior/பிஹு -அணுகக்கூடிய வாரியர்
 3. Priya -The Accessibility Warrior/பிரியா -அணுகக்கூடிய வாரியர்
 4. Pooh -The Accessibility Warrior/பூ -அணுகக்கூடிய வாரியர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

3. Who has been appointed as the joint secretary in the Ministry of Cooperation?

கூட்டுறவு அமைச்சகத்தில் இணைச் செயலாளராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்?

 1. Madnesh Kumar Mishra/மத்னேஷ் குமார் மிஸ்ரா
 2. Pramod Kumar Meherda/பிரமோத் குமார் மெஹெர்தா
 3. Priya Ranjan/பிரியா ரஞ்சன்
 4. Abhay Kumar Singh/அபய் குமார் சிங்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 24 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 24 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 24 AUGUST 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 24 ஆகஸ்ட் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE END…

0 comments

4. Which country has recently developed the world’s first-ever “fossil-free” steel?

எந்த நாடு சமீபத்தில் உலகின் முதல் “புதைபடிவமற்ற” இரும்பை உருவாக்கியுள்ளது?

 1. Australia/ஆஸ்திரேலியா
 2. Russia/ரஷ்யா
 3. United States/அமெரிக்கா
 4. Sweden/ஸ்வீடன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

5. Who is the author of the book – Address Book: A Publishing Memoir In the time of COVID?

புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் – முகவரி புத்தகம்: Memoir In the time of COVID

 1. Ritu Menon/ரிது மேனன்
 2. Urvashi Butalia/ஊர்வசி புட்டாலியா
 3. Kamla Bhasin/கமலா பாசின்
 4. Zoya Hasan/ஜோயா ஹசன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

6. The Indian Navy recently conducted the bilateral maritime exercise “Zair-Al-Bahr” with which country?

இந்திய கடற்படை சமீபத்தில் எந்த நாட்டுடன் “சைர்-அல்-பஹ்ர்” என்ற இருதரப்பு கடல் பயிற்சியை நடத்தியது?

 1. Saudi Arabia/சவுதி அரேபியா
 2. Iraq/ஈராக்
 3. Qatar/கத்தார்
 4. Egypt/எகிப்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 23 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 23 AUGUST 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 23 AUGUST 2021 TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 23 ஆகஸ்ட் 2021 BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED DOWNLOAD PDF AT THE END…

0 comments

7. Which city has topped the Safe Cities Index 2021?

2021 பாதுகாப்பான நகரங்கள் குறியீட்டில் எந்த நகரம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது?

 1. Copenhagen/கோபன்ஹேகன்
 2. Singapore/சிங்கப்பூர்
 3. Tokyo/டோக்கியோ
 4. Sydney/சிட்னி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

8. Which among these is the first state in India to implement National Education Policy (NEP- 2020)?

தேசிய கல்விக் கொள்கையை (NEP- 2020) அமல்படுத்திய இந்தியாவின் முதல் மாநிலம் எது?

 1. Kerala/கேரளா
 2. Karnataka/கர்நாடகா
 3. Maharashtra/மகாராஷ்டிரா
 4. Gujarat/குஜராத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

9. What is the name given to the mission undertaken by the Indian government for evacuating its citizens from Taliban occupied Afghanistan?

தலிபான்கள் ஆக்கிரமித்த ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தனது குடிமக்களை வெளியேற்றுவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட ஆபரேஷன் பெயர் என்ன?

 1. Operation Veer Shakti/ஆபரேஷன் வீர் சக்தி
 2. Operation Shiv Shakti/ஆபரேஷன் சிவசக்தி
 3. Operation Kali Shakti/ஆபரேஷன் காளி சக்தி
 4. Operation Devi Shakti/ஆபரேஷன் தேவி சக்தி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

JANUARY MONTH 2021 CURRENT AFFAIRS FREE TEST

JANUARY CURRENT AFFAIRS TEST

JANUARY MONTH 2021 CURRENT AFFAIRS FREE TEST Hi all, I hope you know that we started a new initiative called BLACKBOARD SERIES. This is mainly…

0 comments

10. The Virtual Open Schooling platform for NIOS has been designed by Ed4All in association with which company?

NIOS க்கான மெய்நிகர் திறந்த பள்ளி இயங்குதளம் Ed4All  எந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்து வடிவமைக்கப்பட்டது?

 1. Amazon/அமேசான்
 2. Google/கூகுள்
 3. Microsoft/மைக்ரோசாப்ட்
 4. Facebook/பேஸ்புக்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *