TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 4 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 4 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 4 OCTOBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 4 ஆக்டோபர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. Which company has recently acquired a 100% stake in digital lending startup CreditMate?

எந்த நிறுவனம் சமீபத்தில் கிரெடிட்மேட் டிஜிட்டல் கடன் வழங்கும் தொடக்கத்தில் 100% பங்குகளை வாங்கியது?

 1. Facebook/பேஸ்புக்
 2. ICICI Bank/ICICI வங்கி
 3. Paytm/பேடிஎம்
 4. State Bank of India/பாரத ஸ்டேட் வங்கி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

2. The World Habitat Day is observed on which day globally?

உலக வாழ்விட தினம் உலகளவில் எந்த நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

 1. First Monday of October/அக்டோபரின் முதல் திங்கள்
 2. October 01/அக்டோபர் 01
 3. First Sunday of October/அக்டோபர் முதல் ஞாயிறு
 4. October 03/அக்டோபர் 03
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

3. Name the web portal launched by the government to find solutions to India’s waste problems, through community participation?

சமூகப் பங்களிப்பு மூலம், இந்தியாவின் கழிவுப் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட இணையதளத்தின் பெயர் என்ன?

 1. Magnets of Hope/நம்பிக்கையின் காந்தங்கள்
 2. Waste to Wealth/செல்வத்திற்கு உதவாதது
 3. Millennium Development/மில்லினியம் வளர்ச்சி
 4. Urban Action/நகர்ப்புற நடவடிக்கை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

4. Which lending agency has approved a $150 million loan for ‘Chennai City Partnership: Sustainable Urban Services Program’ to make Chennai a world-class city?

சென்னையை உலகத்தரம் வாய்ந்த நகரமாக மாற்ற ‘சென்னை நகர கூட்டு: நிலையான நகர சேவைகள் திட்டத்திற்காக’ 150 மில்லியன் டாலர் கடனை எந்த கடன் வழங்கும் நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது?

 1. AIIB
 2. New Development Bank/புதிய மேம்பாட்டு வங்கி
 3. ADB/ஏடிபி
 4. World Bank/உலக வங்கி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

5. Najla Bouden Romdhane has been appointed as the first female Prime Minister of which country?

நஜ்லா பூடன் ரோம்தேன் எந்த நாட்டின் முதல் பெண் பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 1. Tunisia/துனிசியா
 2. Syria/சிரியா
 3. Algeria/அல்ஜீரியா
 4. Turkey/துருக்கி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

6. The World Animal Day is marked annually on which day?

உலக விலங்கு தினம் ஆண்டுதோறும் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. October 01/அக்டோபர் 1
 2. October 04/அக்டோபர்
 3. October 02/அக்டோபர் 2
 4. October 03/அக்டோபர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

7. The Indian men’s table tennis team defeated which country to win the Bronze medal at the 2021 Asian Table Tennis Championships?

2021 ஆசிய டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய ஆண்கள் டேபிள் டென்னிஸ் அணி எந்த நாட்டை வென்று வெண்கலப் பதக்கம் வென்றது?

 1. Qatar/கத்தார்
 2. China/சீனா
 3. South Korea/தென் கொரியா
 4. Italy/இத்தாலி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

8. What is the theme of the 2021 World Habitat Day?

2021 உலக வாழ்விட தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. Accelerating urban action for a carbon-free world/கார்பன் இல்லாத உலகத்திற்கான நகர்ப்புற நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்துதல்
 2. Municipal Solid Waste Management/நகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை
 3. Housing for All: A Better Urban Future/அனைவருக்கும் வீடு: ஒரு சிறந்த நகர்ப்புற எதிர்காலம்
 4. Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth/கழிவுகளை செல்வமாக மாற்றுவதற்கான ஒரு புதுமையான கருவியாக எல்லைப்புற தொழில்நுட்பங்கள்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

9. SACRED Portal, launched recently, is an online employment exchange platform for:

SACRED போர்டல், சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது, இதற்கான ஆன்லைன் வேலைவாய்ப்பு பரிமாற்ற தளமாகும்:

 1. Women/பெண்கள்
 2. Rural youth/கிராமப்புற இளைஞர்கள்
 3. Elderly/முதியவர்கள்
 4. Tribals/பழங்குடியினர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

10. “Aipan” which recently received the GI tag is a traditional art belonging to:

சமீபத்தில் ஜிஐ டேக் பெற்ற “ஐபன்” ஒரு பாரம்பரிய கலை:

 1. Assam/அஸ்ஸாம்
 2. Uttarakhand/உத்தரகான்ட்
 3. Arunachal Pradesh/அருணாசலப்
 4. Gujarat/குஜராத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *