TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 8 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 8 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 8 OCTOBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 8 ஆக்டோபர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. What is the estimated GDP growth rate of the Indian economy as per the World Bank in the fiscal year 2021-22?

2021-22 நிதியாண்டில் உலக வங்கியின் படி இந்திய பொருளாதாரத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?

 1. 7.2%
 2. 9.1%
 3. 7.5%
 4. 8.3%
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

2. Prime Minister Narendra Modi recently dedicated 35 Pressure Swing Adsorption (PSA) Oxygen Plants to the nation. These plants have been developed under which fund?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி சமீபத்தில் 35 பிரஷர் ஸ்விங் ஆட்ஸார்ப்ஷன் (பிஎஸ்ஏ) ஆக்ஸிஜன் ஆலைகளை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். இந்த தாவரங்கள் எந்த நிதியின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன?

 1. PM CARES/PM கேர்ஸ்
 2. India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF)/இந்தியா உள்கட்டமைப்பு திட்ட மேம்பாட்டு நிதி (IIPDF)
 3. Prime Minister’s National Relief Fund (PMNRF)/பிரதமரின் தேசிய நிவாரண நிதி
 4. None of the above/மேலே உள்ள எதுவும் இல்லை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

3. In India the Air Force Day is marked every year on October 08. In 2021, which edition of Air Force Day is being celebrated?

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 08 அன்று விமானப்படை தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. 2021 இல், விமானப்படை தினத்தின் எந்த பதிப்பு கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. 72
 2. 65
 3. 91
 4. 89
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

4. Who has won the 2021 Nobel Prize in Literature?

2021 இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசை வென்றவர் யார்?

 1. Kazuo Ishiguro/கசுவோ இஷிகுரோ
 2. Abdulrazak Gurnah/அப்துல்ரசாக் குர்னா
 3. Louise Gluck/லூயிஸ் க்ளக்
 4. Peter Handke/பீட்டர் ஹாண்ட்கே
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

5. P L Haranadh has been appointed as the Chairman of which of these major ports?

எந்த முக்கிய துறைமுகங்களின் தலைவராக பி எல் ஹரநாத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 1. Jawaharlal Nehru Port Trust/ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட் டிரஸ்ட்
 2. Deendayal Port Trust/தீன்தயாள் துறைமுக அறக்கட்டளை
 3. Paradip Port Trust/பாரதிப் போர்ட் டிரஸ்ட்
 4. Syama Prasad Mookerjee Port Trust/சியாமா பிரசாத் முகர்ஜி போர்ட் டிரஸ்ட்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

6. Which state has received the GI Tag for the Palghar’s Wada Kolam rice?

பால்கரின் வாடா கோலம் அரிசிக்கு எந்த மாநிலம் ஜிஐ டேக் பெற்றுள்ளது?

 1. Maharashtra/மகாராஷ்டிரா
 2. West Bengal/மேற்கு வங்காளம்
 3. Uttar Pradesh/உத்திரபிரதேஷ்
 4. Gujarat/குஜராத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

7. Which company has recently launched the ‘postpe’ solution based on ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL) platform?

எந்த நிறுவனம் சமீபத்தில் ‘போஸ்ட்பே’ தீர்வை ‘இப்போது வாங்கவும் பிறகு வாங்கவும்’ (பிஎன்பிஎல்) தளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொடங்கியுள்ளது?

 1. Paytm/பேடிஎம்
 2. BharatPe/பாரத் பே
 3. Whatsapp/வாட்ஸ்அப்
 4. PhonePe/ஃபோன் பே
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

8. Mukesh Ambani has topped the Forbes India Rich list in 2021, to retain his position as the wealthiest Indian for the ________consecutive year

முகேஷ் அம்பானி 2021 ஆம் ஆண்டில் ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியா பணக்காரர் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தார், தொடர்ந்து __________ பணக்கார இந்தியர் என்ற இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டார்.

 1. 17th
 2. 12th
 3. 14th
 4. 9th
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

9. The Second Friday of October is dedicated to the celebration of which day annually?

அக்டோபர் மாதத்தின் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமை ஆண்டுதோறும் எந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. World Banana Day/உலக வாழை தினம்
 2. World Vegan Day/உலக சைவ தினம்
 3. World Coffee Day/உலக காபி தினம்
 4. World Egg Day/உலக முட்டை தினம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

10. Name the author of the book titled “Economist Gandhi: The Roots and the Relevance of the Political Economy of the Mahatma”?

“பொருளாதார நிபுணர் காந்தி: மகாத்மாவின் அரசியல் பொருளாதாரத்தின் வேர்கள் மற்றும் சம்பந்தம்” என்ற தலைப்பில் புத்தகத்தின்ஆசிரியரின் பெயர்?

 1. Sanjeev Bikhchandani/சஞ்சீவ் பிக்சந்தானி
 2. Ashish Dhawan/ஆஷிஷ் தவான்
 3. Deep Kalra/தீப் கல்ரா
 4. Jaithirth Rao/ஜெய்திர்த் ராவ்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *