TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 11 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 11 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 11 SEPTEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 11 செப்டம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. The World EV Day is commemorated on which day worldwide?

உலக EV தினம் உலகம் முழுவதும் எந்த நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. September 8/செப்டம்பர் 8
 2. September 9/செப்டம்பர் 9
 3. September 10/செப்டம்பர் 10
 4. September 11/செப்டம்பர் 11
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

2. R.N. Ravi has been appointed as the new Governor of which state?

ஆர்.என்.  ரவி எந்த மாநிலத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 1. Kerala/கேரளா
 2. Tamil Nadu/தமிழ்நாடு
 3. Karnataka/கர்நாடகா
 4. Nagaland/நாகாலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

3. Neeraj Chopra has been appointed as the brand ambassador of which of these companies?

நீரஜ் சோப்ரா எந்த நிறுவனத்தின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 1. PNB MetLife India Insurance/பிஎன்பி மெட்லைஃப் இந்தியா காப்பீடு
 2. Tata AIA Life Insurance/டாடா AIA ஆயுள் காப்பீடு
 3. SBI Life Insurance/எஸ்பிஐ ஆயுள் காப்பீடு
 4. LIC/எல்.ஐ.சி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

4. India’s first-ever emergency landing strip at National Highway for the Indian Air force Planes has been launched in which state?

இந்திய விமானப்படை விமானங்களுக்காக தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இந்தியாவின் முதல் அவசர தரையிறங்கும் பகுதி எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டது?

 1. Rajasthan/ராஜஸ்தான்
 2. Gujarat/குஜராத்
 3. Uttar Pradesh/உத்தரபிரதேசம்
 4. Andhra Pradesh/ஆந்திரா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

5. What was the theme of the BRICS Summit 2021?

2021 பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. BRICS@15:Stronger Partnership for a Brighter Future/பிரிக்ஸ்@15: பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான வலுவான கூட்டு
 2. BRICS@15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus/பிரிக்ஸ்@15: தொடர்ச்சி, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒருமித்த கருத்துக்கான பிராக்ஸ் ஒத்துழைப்பு.
 3. BRICS@15:Collaboration for inclusive growth and shared prosperity in the 4th Industrial Revolution/பிரிக்ஸ்@15: 4 வது தொழில்துறை புரட்சியில் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் பகிரப்பட்ட செழிப்புக்கான ஒத்துழைப்பு
 4. BRICS@15: Economic Growth for an Innovative Future/பிரிக்ஸ்@15: புதுமையான எதிர்காலத்திற்கான பொருளாதார வளர்ச்சி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

6. What is the new deadline to file the income tax returns for the financial year 2020-21 (AY2021-22)?

2020-21 நிதியாண்டுக்கான (AY2021-22) வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய புதிய காலக்கெடு என்ன?

 1. September 30/செப்டம்பர் 30
 2. December 31/டிசம்பர் 31
 3. October 31/அக்டோபர் 31
 4. November 30/நவம்பர் 30
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

7. The Earth observation satellite, Gaofen-5 02, has been launched by which country?

பூமி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள், காஃபென் -5 02 எந்த நாட்டால் ஏவப்பட்டது?

 1. France/பிரான்ஸ்
 2. Japan/ஜப்பான்
 3. United States/அமெரிக்கா
 4. China/ சீனா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

8. What was the theme of Himalayan Day 2021?

என்ஐஆர்எஃப் இந்தியா தரவரிசை 2021 2021 இமாலய தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. Contribution of the Himalayas and our responsibilities/இமயமலையின் பங்களிப்பு மற்றும் நமது பொறுப்புகள்
 2. Himalaya: Science and Knowledge/ஹிமாலயா: அறிவியல் மற்றும் அறிவு
 3. The Himalaya and Nature/இமயமலை மற்றும் இயற்கை
 4. Sustaining Dynamic Himalayalடைனமிக் ஹிமாலயாவை பராமரித்தல்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

9. BHEL has set up India’s first-ever indigenously designed High Ash Coal Gasification Based Methanol Production Plant in which city?

BHEL இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு வடிவமைக்கப்பட்ட உயர் சாம்பல் நிலக்கரி எரிவாயு அடிப்படையிலான மெத்தனால் உற்பத்தி ஆலையை எந்த நகரத்தில் நிறுவியது?

 1. Chennai/சென்னை
 2. Hyderabad/ஹைதராபாத்
 3. Kolkata/கொல்கத்தா
 4. Pune/புனே
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

10. The Chief Minister of which state has inaugurated organic outlets in Pune and Bangalore?

எந்த மாநில முதலமைச்சர் புனே மற்றும் பெங்களூரில் கரிம விற்பனை நிலையங்களை திறந்து வைத்தார்?

 1. Maharashtra/மகாராஷ்டிரா
 2. Manipur/மணிப்பூர்
 3. Karnataka/கர்நாடகா
 4. none of these/இவை எதுவுமில்லை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *