TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 23 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 23 OCTOBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 23 ஆக்டோபர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. What is the rank of India in the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2021?

உலக நீதித் திட்டம் (WJP) சட்ட விதி 2021 இல் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன?

 1. 81
 2. 79
 3. 52
 4. 101
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

2. Who has been appointed as the Managing Director of India Ports Global Limited (IPGL)?

இந்தியா போர்ட்ஸ் குளோபல் லிமிடெட்டின் (IPGL) நிர்வாக இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார்?

 1. Harjeet Kaur Joshi/ஹர்ஜீத் கவுர் ஜோஷி
 2. Sanjay Bandopadhyaya/சஞ்சய் பந்தோபாத்யாயா
 3. Alok Mishra/அலோக் மிஸ்ரா
 4. Sanjeev Ranjan/சஞ்சீவ் ரஞ்சன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

3. In October, which day is marked as the International Snow Leopard Day annually?

ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதத்தில் எந்த நாள் சர்வதேச பனிச்சிறுத்தை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. October 21/அக்டோபர் 21
 2. October 22/அக்டோபர் 22
 3. October 20/அக்டோபர் 20
 4. October 23/அக்டோபர் 23
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

4. James Pattinson who has announced retirement from international cricket, represented which country?

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த ஜேம்ஸ் பாட்டின்சன் எந்த நாட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார்?

 1. New Zealand/நியூசிலாந்து
 2. Australia/ஆஸ்திரேலியா
 3. West Indies/மேற்கு வங்காளம்
 4. England/இங்கிலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

5. Who has been roped in as the new CEO of the Target Olympic Podium Scheme (TOPS) by Sports Authority of India (SAI)?

இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தால் (SAI) இலக்கு ஒலிம்பிக் போடியம் திட்டத்தின் (TOPS) புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்?

 1. Dilip Kumar Gupta/திலீப் குமார் குப்தா
 2. Dinkar Prakash Srivastava/தினகர் பிரகாஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா
 3. PK Garg/பிகே கார்க்
 4. J.P. Singh/ஜே.பி. சிங்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

6. Which country has topped the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2021?

உலக நீதித் திட்டம் (WJP) சட்ட விதிகள் 2021 இல் எந்த நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது?

 1. Denmark/டென்மார்க்
 2. Norway/நார்வே
 3. Greece/கிரீஸ்
 4. Sweden/ஸ்வீடன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

7. Donald Trump has announced plans to launch a social media platform called ________.

டொனால்ட் டிரம்ப் ________ என்ற சமூக ஊடக தளத்தை தொடங்குவதற்கான திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார்.

 1. Society TRUTH/சமூக உண்மை
 2. TRUTH Social/உண்மை சமூகம்
 3. People TRUTH/மக்கள் உண்மை
 4. Justice/நீதி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

8. Who has authored the book “Veer Savarkar: The Man Who Could Have Prevented Partition” launched by Defence Minister Rajnath Singh?

பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்ட “வீர் சாவர்க்கர்: பிரிவினையைத் தடுக்கக்கூடிய மனிதர்” என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் யார்?

 1. Sanjay/சஞ்சய்
 2. Chirayu Pandit/சிராயு பண்டிட்
 3. Jeet Thayil/ஜீத் தையில்
 4. Sanjay Baru/சஞ்சய் பாரு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

9. What is the overall DA/DR rate announced by the government effective from July 01, 2021?

ஜூலை 01, 2021 முதல் அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த DA/DR விகிதம் என்ன?

 1. 21%
 2. 31%
 3. 28%
 4. 35%
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

10. The 4th General Assembly of International Solar Alliance (ISA) has decided to achieve what amount of global investments in solar energy by 2030?

சர்வதேச சோலார் கூட்டணியின் (ஐஎஸ்ஏ) 4வது பொதுச் சபை 2030 ஆம் ஆண்டளவில் சூரிய ஆற்றலில் எந்த அளவு உலகளாவிய முதலீடுகளை அடைய முடிவு செய்துள்ளது?

 1. USD 1 billion
 2. USD 2 trillion
 3. USD 5 billion
 4. USD 1 trillion
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *