TNPSC Daily Current Affairs : 24th November 2021

TNPSC Daily Current Affairs : 24th November 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 24th NOVEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 24th நவம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ALONG WITH EXPLANATIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. In the Hilly and North Eastern region states category, which state has won the best-performing state in the fisheries sector on World Fisheries Day 2021?

மலைப்பகுதி மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்திய மாநிலங்கள் பிரிவில், உலக மீன்பிடி தினமான 2021 அன்று மீன்பிடித் துறையில் சிறப்பாக செயல்படும் மாநிலமாக எந்த மாநிலம் வென்றுள்ளது?

 1. Sikkim/சிக்கிம்
 2. Tripura/திரிபுரா
 3. Assam/அஸ்ஸாம்
 4. Nagaland/நாகலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:B

Explanation:

Hilly and NE states-Tripura

விளக்கம்:

மலை மற்றும் NE மாநிலங்கள் – திரிபுரா

2. Who has been conferred with the Tata Literature Live! Poet Laureate Award for 2021?

டாடா லிட்ரேச்சர் லைவ் விருது பெற்றவர்! 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கவிஞர் விருது?

 1. Meena Kandasamy/மீனா கந்தசாமி
 2. Vikram Seth/விக்ரம் சேத்
 3. Jeet Thayil/ஜீத் தையில்
 4. Adil Jussawala/அடில் ஜுஸ்ஸாவாலா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

The Poet Laureate award for 2021 has been conferred upon Indian poet Adil Jussawala.

விளக்கம்:

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கவிஞர் விருது பெற்ற இந்தியக் கவிஞர் அடில் ஜுஸ்ஸாவாலாவுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3. Balaghat has been adjudged as the best Inland district for the fisheries sector in 2021. The district is in which state?

2021 ஆம் ஆண்டில் மீன்பிடித் துறைக்கான சிறந்த உள்நாட்டு மாவட்டமாக பாலகாட் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாவட்டம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது?

 1. Madhya Pradesh/மத்திய பிரதேசம்
 2. Telangana/தெலுங்கானா
 3. Uttar Pradesh/உத்தரப் பிரதேசம்
 4. Rajasthan/ராஜஸ்தான்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:A

Explanation:

Top Districts:

Best Marine District – Balasore in Odisha

Best Inland District – Balaghat in Madhya Pradesh

Best Hilly and NE District – Bongaigaon in Assam

விளக்கம்:

முக்கிய மாவட்டங்கள்:

சிறந்த கடல் மாவட்டம் – ஒடிசாவின் பாலசோர்

சிறந்த உள்நாட்டு மாவட்டம் – மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள பாலகாட்

சிறந்த மலைப்பாங்கான மற்றும் NE மாவட்டம் – அசாமில் உள்ள போங்கைகான்

4. The foundation stone for the Rani Gaidinliu Tribal Freedom Fighters Museum has been laid down in which state recently?

ராணி கைடின்லியு பழங்குடியின சுதந்திரப் போராளிகள் அருங்காட்சியகத்திற்கான அடிக்கல் சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் நாட்டப்பட்டது?

 1. Manipur/மணிப்பூர்
 2. Gujarat/குஜராத்
 3. Telangana/தெலுங்கானா
 4. Nagaland/நாகாலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:A

Explanation:

Union Home Minister Amit Shah laid the foundation for ‘Rani Gaidinliu Tribal Freedom Fighters Museum’ in Manipur

விளக்கம்:

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மணிப்பூரில் ‘ராணி கைடின்லியு பழங்குடியின சுதந்திரப் போராளிகள் அருங்காட்சியகத்திற்கு’ அடிக்கல் நாட்டினார்.

5. As per the recent report of Goldman Sachs, what is the projected GDP growth rate of the Indian economy in the financial year 2021-22?

கோல்ட்மேன் சாச்ஸின் சமீபத்திய அறிக்கையின்படி, 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதம் என்னவாக இருக்கும்?

 1. 8.8%
 2. 9.1%
 3. 10.5%
 4. 7.2%
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:B

Explanation:

Wall Street brokerage Goldman Sachs has predicted India’s GDP for FY22 at 9.1% in its recent Macro Outlook 2022 report

விளக்கம்:

வால் ஸ்ட்ரீட் தரகு நிறுவனமான கோல்ட்மேன் சாக்ஸ், அதன் சமீபத்திய மேக்ரோ அவுட்லுக் 2022 அறிக்கையில் FY22க்கான இந்தியாவின் GDP 9.1% என்று கணித்துள்ளது.

6. The traditional festival Boita Bandana is observed by which state annually?

பாரம்பரிய பண்டிகையான பொய்டா பந்தனா எந்த மாநிலத்தால் ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 1. West Bengal/மேற்கு வங்காளம்
 2. Telangana/தெலுங்கானா
 3. Odisha/ஒடிசா
 4. Bihar/பீகார்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:C

Explanation:

The traditional Odia festival Boita Bandana was celebrated throughout Odisha on November 19, 2021, with fervour.

விளக்கம்:

பாரம்பரிய ஒடியா பண்டிகையான போயிடா பந்தனா நவம்பர் 19, 2021 அன்று ஒடிசா முழுவதும் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது.

7. Who has been conferred with the 2021 International Emmy Awards for Best Actor?

சிறந்த நடிகருக்கான 2021 சர்வதேச எம்மி விருதுகள் யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன?

 1. David Tennant/டேவிட் டென்னன்ட்
 2. Matt Smith/மாட் ஸ்மித்
 3. Peter Capaldi/பீட்டர் கபால்டி
 4. Michael Sheen/மைக்கேல் ஷீன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:A

Explanation:

Best Actor – David Tennant for Des (UK); Best Actress – Hayley Squires for Adult Material (UK)

விளக்கம்:

சிறந்த நடிகர் – டேவிட் டெனன்ட் ஃபார் டெஸ் (யுகே); சிறந்த நடிகை – அடல்ட் மெட்டீரியலுக்காக ஹேலி ஸ்கையர்ஸ் (யுகே)

8. In India, November 24 is celebrated as Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur. He was the _________ Guru of Sikhs

இந்தியாவில், நவம்பர் 24 அன்று குரு தேக் பகதூர் தியாகி தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. அவர் சீக்கியர்களின் _________ குரு ஆவார்

 1. 2nd
 2. 4th
 3. 7th
 4. 9th
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:D

Explanation:

Every year, November 24 is celebrated as Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur, the ninth Guru of Sikhs, of Sikh religion.

விளக்கம்:

ஒவ்வொரு ஆண்டும், நவம்பர் 24 சீக்கிய மதத்தின் சீக்கியர்களின் ஒன்பதாவது குருவான குரு தேக் பகதூரின் தியாக தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

9. Name the recipient of the 2021 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development

அமைதி, நிராயுதபாணியாக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான 2021 இந்திரா காந்தி பரிசு பெற்றவரின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்

 1. Goonj/கூஞ்ச்
 2. SEEDS/விதைகள்
 3. Pratham/பிரதம்
 4. HelpAge/உதவி வயது
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:C

Explanation:

Pratham, Mumbai-based civil society organization, has been conferred with the prestigious Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2021 by the Indira Gandhi Memorial Trust.

விளக்கம்:

இந்திரா காந்தி நினைவு அறக்கட்டளையால் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அமைதி, நிராயுதபாணியாக்கம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான மதிப்புமிக்க இந்திரா காந்தி பரிசு மும்பையை தளமாகக் கொண்ட சிவில் சமூக அமைப்பான பிரதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

10. Lachit Day is celebrated by which Indian state annually?

லச்சித் தினம் எந்த இந்திய மாநிலத்தால் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படுகிறது?

 1. Tamil Nadu/தமிழ் நாடு
 2. Goa/கோவா
 3. Assam/அஸ்ஸாம்
 4. Haryana/ஹரியானா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை

VIEW ANSWER

Answer:C

Explanation:

Lachit Divas (Lachit Day) is celebrated annually in the Indian state of Assam on November 24, to mark the birth anniversary of the legendary Ahom army general Lachit Borphukan.

விளக்கம்:

Lachit Divas (Lachit Day) இந்திய மாநிலமான அஸ்ஸாமில் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 24 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

FOR PREVIOUS YEAR QUESTIONS QUIZ – CLICK HERE

DOWNLOAD SAMACHEER BOOKS PDF – CLICK HERE

DAILY CURRENT AFFAIRS WITH PDF – CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *