TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 27 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 27 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 27 SEPTEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 27 செப்டம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. What was the theme of the 76th session of the United Nations General Assembly (UNGA) held on September 25, 2021?

செப்டம்பர் 25, 2021 அன்று நடைபெற்ற ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச் சபையின் (UNGA) 76 வது அமர்வின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. The Future We Want, the UN We Need/நாம் விரும்பும் எதிர்காலம், நமக்குத் தேவையான UN
 2. Effective responses to global crises/உலகளாவிய நெருக்கடிகளுக்கு பயனுள்ள பதில்கள்
 3. Making the United Nations relevant to all people/ஐக்கிய நாடுகள் சபையை அனைத்து மக்களுக்கும் பொருத்தமானதாக ஆக்குதல்
 4. Building resilience through hope/நம்பிக்கையின் மூலம் நெகிழ்ச்சியை உருவாக்குதல்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

2. Name the system launched by Supreme Court for transferring e-authenticated copies from courts to prisons?

இ-அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகல்களை நீதிமன்றங்களிலிருந்து சிறைச்சாலைகளுக்கு மாற்ற உச்ச நீதிமன்றத்தால் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பின் பெயர்?

 1. SAFER
 2. FASTER
 3. WINNER
 4. GIFT
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

3. The World Tourism Day is observed every year on which day?

உலக சுற்றுலா தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்த நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது?

 1. 25 September/செப்டம்பர் 25
 2. 27 September/செப்டம்பர் 27
 3. 24 September/செப்டம்பர் 24
 4. 26 September/செப்டம்பர் 26
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

4. What is the minimum ticket size set by RBI for the issuance of securitization notes?

பத்திரப்பதிவு நோட்டுகளை வழங்க ரிசர்வ் வங்கி நிர்ணயித்த குறைந்தபட்ச டிக்கெட் அளவு என்ன?

 1. Rs 5 crore/5 கோடி
 2. Rs 2 crore/2 கோடி
 3. Rs 1 crore/1 கோடி
 4. Rs 3 crore/3 கோடி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

5. The Defence Ministry has inked a deal with Airbus to purchase how many C-295 aircraft for the Indian Air Force?

இந்திய விமானப்படைக்கு எத்தனை சி -295 விமானங்களை வாங்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஏர்பஸ் உடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது?

 1. 68
 2. 40
 3. 62
 4. 56
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

6. Who is the winner of the 2021 Russian Grand Prix?

2021 ரஷ்ய கிராண்ட் பிரிக்ஸின் வெற்றியாளர் யார்?

 1. Lewis Hamilton/லூயிஸ் ஹாமில்டன்
 2. Max Verstappen/மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன்
 3. Valtteri Bottas/வால்டேரி போட்டாஸ்
 4. Sebastian Vettel/செபாஸ்டியன் வெட்டல்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

7. The World Rivers Day is observed globally on_____________

உலக நதிகள் தினம் உலகம் முழுவதும் _____________ அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது

 1. Fourth Monday of September/செப்டம்பர் நான்காவது திங்கள்
 2. 26 September/26 செப்டம்பர்
 3. Fourth Sunday of September/செப்டம்பர் நான்காவது ஞாயிறு
 4. 25 September/25 செப்டம்பர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

8. Jyothi Surekha Vennam has recently won silver medal in which sports event for India at the international platform?

ஜோதி சுரேகா வென்னம் சமீபத்தில் சர்வதேச மேடையில் இந்தியாவுக்கான எந்த விளையாட்டு நிகழ்வில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்?

 1. Archery/வில்வித்தை
 2. Badminton/பேட்மிண்டன்
 3. Tennis/டென்னிஸ்
 4. Shooting/படப்பிடிப்பு
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

9. The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) is based in which city?

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனம் (NIRD & PR) எந்த நகரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது?

 1. Hyderabad/ஹைதராபாத்
 2. Mumbai/மும்பை
 3. New Delhi/டெல்லி
 4. Chennai/சென்னை
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

10. What is the theme of the World Tourism Day 2021?

2021 உலக சுற்றுலா தினத்தின் கருப்பொருள் என்ன?

 1. Tourism and Jobs: a better future for all/சுற்றுலா மற்றும் வேலைகள்: அனைவருக்கும் சிறந்த எதிர்காலம்
 2. Tourism and Rural Development/சுற்றுலா மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி
 3. Tourism and the Digital Transformation/சுற்றுலா மற்றும் டிஜிட்டல் மாற்றம்
 4. Tourism for Inclusive Growth/உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான சுற்றுலா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *