TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 28 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 28 SEPTEMBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 28 SEPTEMBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 28 செப்டம்பர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. In order to support Micro Food Processing Units of Urban SHGs, Government has converged the PM Formalisation of Micro-food processing Enterprises (PMFME) with which scheme?

நகர்ப்புற SHG களின் மைக்ரோ ஃபுட் பிராசசிங் யூனிட்களை ஆதரிப்பதற்காக, மைக்ரோ-ஃபுட் பிராசசிங் எண்டர்பிரைசஸ் (PMFME) யின் PM முறைப்படுத்தலை அரசாங்கம் எந்த திட்டத்துடன் இணைத்துள்ளது?

 1. DAY-NULM
 2. AMRUT
 3. HRIDAY
 4. Smart Cities Mission
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

2. Under the Ayushman Bharat Digital Mission, every citizen will get a digital health ID card to store their health record in virtual format. The ID will be _______ digit unique code.

ஆயுஷ்மான் பாரத் டிஜிட்டல் திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு குடிமகனும் தங்கள் சுகாதார பதிவை மெய்நிகர் வடிவத்தில் சேமிக்க டிஜிட்டல் சுகாதார அடையாள அட்டையைப் பெறுவார்கள். ஐடி _______ இலக்க தனிப்பட்ட குறியீடாக இருக்கும்.

 1. 11
 2. 14
 3. 13
 4. 12
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

3. When is World Rabies Day observed?

உலக ரேபிஸ் தினம் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 1. 26 September/செப்டம்பர் 26
 2. 27 September/செப்டம்பர் 27
 3. 28 September/செப்டம்பர் 28
 4. 29 September/செப்டம்பர் 29
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

4. What is the projected GDP growth rate projection of India in fiscal 2021-22, as per the ICRA rating agency?

ஐசிஆர்ஏ மதிப்பீட்டு நிறுவனத்தின்படி, 2021-22 நிதியாண்டில் இந்தியாவின் திட்டமிடப்பட்ட ஜிடிபி வளர்ச்சி விகிதம் என்ன?

 1. 9%
 2. 8.5%
 3. 7.2%
 4. 9.5%
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

5. Naga Cucumber of which state has recently gained GI tag for its unique properties?

எந்த மாநிலத்தின் நாக வெள்ளரிக்காய் அதன் தனித்துவமான பண்புகளுக்காக சமீபத்தில் GI குறியீட்டைப் பெற்றுள்ளது?

 1. Manipur/மணிப்பூர்
 2. Sikkim/சிக்கிம்
 3. Mizoram/மிசோரம்
 4. Nagaland/நாகலாந்து
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

6. Cricket player Moeen Ali has announced his retirement from the Test match. He represented which country?

கிரிக்கெட் வீரர் மொயீன் அலி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்?

 1. Bangladesh/பங்களாதேஷ்
 2. England/இங்கிலாந்து
 3. Afghanistan/ஆப்கானிஸ்தான்
 4. Pakistan/பாகிஸ்தான்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

7. The International Day for the Universal Access to Information is an annual event, taking place on __________

தகவலுக்கான உலகளாவிய அணுகலுக்கான சர்வதேச தினம் __________ அன்று நடைபெறும் ஒரு ஆண்டு நிகழ்வு ஆகும்

 1. 26 September/செப்டம்பர் 26
 2. 27 September/செப்டம்பர் 27
 3. 28 September/செப்டம்பர் 28
 4. 29 September/செப்டம்பர் 29
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

8. The maiden successful test flight of a new advanced version of the Akash Missile was carried out by DRDO on September 27, 2021. What is the name of the new missile?

ஆகாஷ் ஏவுகணையின் புதிய மேம்பட்ட பதிப்பின் முதல் வெற்றிகரமான சோதனை  செப்டம்பர் 27, 2021 அன்று டிஆர்டிஓ நடத்தியது. புதிய ஏவுகணையின் பெயர் என்ன?

 1. Akash Prime/ஆகாஷ் பிரைம்
 2. Akash Delux/ஆகாஷ் டீலக்ஸ்
 3. Akash Fine/ஆகாஷ் ஃபைன்
 4. Akash A1/ஆகாஷ் A1
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

9. How many medals have been won by the Indian contingent at the 2021 World Archery Championships?

2021 உலக வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி எத்தனை பதக்கங்களை வென்றுள்ளது?

 1. 3 bronze/3 வெண்கலம்
 2. 1 gold/1 தங்கம்
 3. 2 silver/2 வெள்ளி
 4. 3 silver/3 வெள்ளி
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

10. Which of these sports personalities has been roped in as the new global brand ambassador of Mastercard?

மாஸ்டர்கார்டின் புதிய உலகளாவிய பிராண்ட் அம்பாசிடராக இந்த விளையாட்டு ஆளுமைகளில் யார் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்?

 1. Virat Kohli/விராட் கோலி
 2. Cristiano Ronaldo/கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
 3. Lewis Hamilton/லூயிஸ் ஹாமில்டன்
 4. Magnus Carlsen/மேக்னஸ் கார்ல்சன்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *