TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 28 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS : 28 OCTOBER 2021

TNPSC DAILY CURRENT AFFAIRS: 28 OCTOBER 2021

TNPSC தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்: 28 ஆக்டோபர் 2021

BOTH TAMIL AND ENGLISH QUESTIONS ARE PROVIDED

DOWNLOAD PDF AT THE END OF THE QUESTIONS

1. The sea phase of the exercise “Konkan Shakti 2021” has been organised at which place?

“கொங்கன் சக்தி 2021” பயிற்சியின் கடல் கட்டம் எந்த இடத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது?

 1. Bay of Bengal/வங்காள விரிகுடா
 2. Pacific Ocan/பசிபிக் பெருங்கடல்
 3. Indian Ocean/இந்தியப் பெருங்கடல்
 4. Arabian Sea/அரபிக் கடல்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

2. Prime Minister Narendra Modi attended the 16th East Asia Summit (EAS) virtually on October 27, 2021. The Summit was hosted under the Chairperson of which country?

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 16வது கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டில் (EAS) கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் 27, 2021 அன்று கலந்து கொண்டார். இந்த உச்சி மாநாடு எந்த நாட்டின் தலைவரின் கீழ் நடத்தப்பட்டது?

 1. Bahrain/பஹ்ரைன்
 2. Brunei/புருனே
 3. Malaysia/மலேசியா
 4. Singapore/சிங்கப்பூர்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

3. Government of India has planned to set up two container-based mobile hospitals under the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. The hospital will be set up in which cities?

பிரதமர் ஆயுஷ்மான் பாரத் சுகாதார உள்கட்டமைப்பு இயக்கத்தின் கீழ் இரண்டு கொள்கலன் அடிப்படையிலான மொபைல் மருத்துவமனைகளை அமைக்க இந்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. எந்தெந்த நகரங்களில் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்?

 1. Hyderabad and Pune/ஹைதராபாத் மற்றும் புனே
 2. Mumbai and Delhi/மும்பை மற்றும் டெல்லி
 3. Delhi and Chennai/டெல்லி மற்றும் சென்னை
 4. Bengaluru and Ahmedabad/பெங்களூரு மற்றும் அகமதாபாத்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

4. The Green Day Ahead Market (GDAM) is a new market segment launched by which ministry?

கிரீன் டே அஹெட் மார்க்கெட் (GDAM) என்பது எந்த அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்ட புதிய சந்தைப் பிரிவாகும்?

 1. Ministry of Road Transport and Highways/சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம்
 2. Ministry of New and Renewable Energy/புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகம்
 3. Ministry of Petroleum and Natural Gas/பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகம்
 4. Ministry of Rural Development/ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகம்
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

5. The Nag River revitalization project, approved by Expenditure Finance Committee, has been launched for which city?

செலவின நிதிக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாக் நதி புத்துயிர் திட்டம் எந்த நகரத்திற்காக தொடங்கப்பட்டது?

 1. Nagpur/நாக்பூர்
 2. New Delhi/புது டெல்லி
 3. Chennai/சென்னை
 4. Lucknow/லக்னோ
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION A

6. When is the International Animation Day observed annually?

சர்வதேச அனிமேஷன் தினம் ஆண்டுதோறும் எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

 1. 25 October/அக்டோபர் 25
 2. 28 October/அக்டோபர் 28
 3. 26 October/அக்டோபர் 26
 4. 27 October/அக்டோபர் 27
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

7. DRDO recently test-fired long-range nuclear-capable ballistic missile ‘Agni-5’. The new missile falls under which category?

தொலைதூர அணுகுண்டு திறன் கொண்ட ‘அக்னி-5’ என்ற ஏவுகணையை டிஆர்டிஓ சமீபத்தில் சோதனை செய்தது. புதிய ஏவுகணை எந்த வகையின் கீழ் வருகிறது?

 1. surface-to-air/மேற்பரப்பில் இருந்து காற்று
 2. air-to-surface /காற்று முதல் மேற்பரப்பு
 3. surface-to-surface/ மேற்பரப்பில் இருந்து மேற்பரப்பு
 4. air-to-air/காற்று-காற்று
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION C

8. The AI Innovate initiative has been launched by which entity to support the startup ecosystem in India?

இந்தியாவில் ஸ்டார்ட்அப் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை ஆதரிக்க எந்த நிறுவனத்தால் AI இன்னோவேட் முயற்சி தொடங்கப்பட்டது?

 1. Google/கூகுள்
 2. Microsoft/மைக்ரோசாப்ட்
 3. Facebook/பேஸ்புக்
 4. NPCI/NPCI
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

9. Who is the author of the biography ‘Kamala Harris: Phenomenal Woman’?

‘கமலா ஹாரிஸ்: ஃபெனோமினல் வுமன்’ என்ற வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதியவர் யார்?

 1. Sunjeev Sahota/சுஞ்சீவ் சஹோதா
 2. Mahmood Mamdani /மஹ்மூத் மம்தானி
 3. Megha Rajagopalan/மேகா ராஜகோபாலன்
 4. Chidanand Rajghatta/சிதானந்த் ராஜ்கட்டா
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION D

10. The Indian Army is celebrating which edition of the Infantry Day in 2021?

இந்திய இராணுவம் 2021 இல் காலாட்படை தினத்தின் எந்த பதிப்பைக் கொண்டாடுகிறது?

 1. 72nd
 2. 75th
 3. 79th
 4. 77th
 5. Answer not known/பதில் தெரியவில்லை
VIEW ANSWER
OPTION B

DOWNLOAD PDF HERE  👇👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *